โดนหมากัด แมวข่วนไม่ต้องร้อนใจ❗ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ

27 กรกฏาคม 2565